Massagetherapie

Massagetherapie is anders dan een traditionele massage omdat ze niet alleen op het lichaam gericht is, maar kijkt naar de gehele mens. Lichaam en geest zijn nauw met elkaar verbonden, ze beïnvloeden elkaar en zijn continue op zoek naar een balans. Massagetherapie richt zich behalve op fysiek niveau,  ook op emotionele, sociale en omgevingsinvloeden. Je lichaam registreert niet alleen spierpijn of eenvoudig te duiden lichamelijke klachten, maar  registreert ook  emotionele gebeurtenissen als verdriet, angst, blijdschap etc. Alles wat je meemaakt wordt in je lichaam opgeslagen. Een massage biedt je de mogelijkheid om een moment bij jezelf stil te staan. Een massage maakt je bewust van je lichaam, van wat je lichaam te zeggen heeft.

Afhankelijk van de wensen en/ of klachten wordt er gekeken welke behandeling hierbij  past en hoeveel behandelingen er nodig zijn.

Mijn werkwijze:
Een sessie bestaat uit een voorgesprek waarin wordt stil gestaan bij wat er op dat moment bij jou aanwezig is. Op basis daarvan kiezen we een passende massage. Na de massage sluiten we af met een afrondend gesprek. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en wordt in overleg met de cliënt afgestemd. De eerste behandeling duurt ongeveer 90 minuten. Vervolgafspraken zijn 75 minuten.

Massagetherapie kan ook goed dienen als aanvulling op of ondersteuning bij de behandeling door de fysiotherapeut, een reguliere arts, bij vormen van psychotherapie en andere behandelvormen.

Ontspanningsmassage

Wil je graag gemasseerd worden maar heb je geen behoefte aan massagetherapie,
dan ben je ook van harte welkom voor een holistische massage. Ook tijdens deze massage ben ik mij ervan bewust dat er meer aangeraakt kan worden dan alleen het fysieke lichaam, alleen gaan we daar dan verder niet dieper op in, zoals bij massagetherapie
Deze massage duurt een uur en start de eerste keer ook met een korte intake. De kosten voor deze massage kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekering.